Lezing: ‘De Hoekse en Kabeljauwse twisten’

29 november 2023
20:00 - 22:00
cultuur
Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn
Lezing: ‘De Hoekse en Kabeljauwse twisten’

Vereniging Oud Hoorn

Lezing over de Hoekse en Kabeljauwse twisten door Anne Doedens.

Maar weinig conflicten in de vaderlandse geschiedenis zijn zo moeilijk te begrijpen als de Hoekse en Kabeljauwse Twisten die zich afspeelden in de 14e en 15e eeuw. Het ging niet alleen om de strijd tussen adel en steden. Allerlei persoonlijke, lokale en economische belangen speelden een rol en ook de motieven verschilden sterk. De vraag is: Welke spanningen in de veranderende laatmiddeleeuwse samenleving optraden en hoe kwamen die tot uiting? Welke positie nam de toen al welvarende stad Hoorn in gedurende deze turbulente tijden? De Hoekse en Kabeljauwse twisten blijken van grote betekenis te zijn geweest voor de ontwikkelingen in latere eeuwen. Dr. Anne Doedens is historicus en was als docent verbonden aan de Vrije Leergangen van de Vrije Universiteit en het Nutsseminarium van de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft vele publicaties over de Nederlandse geschiedenis op zijn naam staan. Hij schreef onder meer samen met Liek Mulder: ‘De Hoekse en Kabeljauwse twisten, kraamkamer van Nederland’.

De lezingen kunnen uitsluitend door reservering en vooruitbetaling worden bijgewoond. Reserveren via lezingen@oudhoorn.nl.  De reservering wordt definitief door betalen van de entreeprijs op      
NL86 INGB 0002 1448 88, t.n.v. Vereniging Oud Hoorn o.v.v. Lezing.
De toegangsprijs is € 5,00 voor leden van Oud Hoorn en € 6,50  voor niet-leden.

Remissorium Philippi betekent: ‘Register voor Filips’. Dit in leer gebonden boek met perkamenten bladzijden bevat een inventaris van alle oorkonden en privileges (de belangrijkste afspraken) van de graven van Holland. Het is gemaakt tussen 1434 en 1450. De illustratie toont de aanbieding van dit boek aan Philips de Goede (1396-1467)