green field

Een persoonlijk gesprek

Als je behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek over wat jou bezighoudt, neem dan gerust contact op met onze predikant. Onze predikant is geregistreerd geestelijk raadsman en is ook te vinden via het Centrum voor Levensvragen Noord-Holland. Alles wat je wilt bespreken is bespreekbaar.

E-mail jan@domineeberkvens of mobiel 065 704 0320.

De pastoraatsgroep

Onze gemeente kent ook een actieve pastoraatsgroep. Iedereen die bij onze gemeenschap betrokken is wordt met enige regelmaat bezocht of gebeld door een lid van de pastorale werkgroep.