Gespreksgroepen

Raak met anderen in gesprek

Als je graag met anderen over het leven, levensvraagstukken of geloofsbeleving praat, dan zijn er verschillende gespreksgroepen waar je bij aan kunt sluiten. Er wordt niet alleen maar gepraat: Er is ook een meditatiegroep, een tuingroep en een culinaire gespreksgroep. Sommige kringen zijn gericht op vrouwen, andere op mannen en andere zijn gemengd.

Culinaire gespreksgroep

Deze mannen-kookgroep komt maandelijks bij elkaar. Na een gezamenlijke maaltijd, die door twee van de deelnemers bij toerbeurt wordt bereid, volgt een discussie over een onderwerp op het raakvlak van religie en maatschappij.

Zusterkring

De Zusterkring bestaat momenteel uit een tiental leden, die ééns per maand ’s middags bij elkaar komen. De doelstelling van de kringleden is elkaar te ontmoeten, te leren kennen en van elkaar te leren.

De kring bestaat sinds oktober 1923. Het eeuwfeest wordt zondagmiddag 29 oktober gevierd. Meer info hier.

Open Kring

Een vaste activiteit van onze gemeente is de zogenaamde ‘Open Kring’. Iedere avond staat op zichzelf en kan bezocht worden door wie maar wil. Het betreft telkens wisselende religieuze of maatschappelijke onderwerpen. Ook wordt er soms een film of documentaire gekeken.

Gesprekskring – TWINTIG |VEERTIG

Aan deze open gespreksgroep nemen twintigers, dertigers en een enkele veertiger deel. Het is een gemengd gezelschap van mensen die deels wel, deels niet betrokken zijn bij een kerkelijke gemeente. Wij komen bij elkaar rond een maatschappelijk relevant/ religieus thema en gaan met elkaar in gesprek over hoe wij daar nu in ons dagelijks leven tegen aan kijken, mee omgaan, al dan niet door laten inspireren.

De Bijbelse tuin

Achter het Foreestenhuis bevindt zich de ‘Bijbelse tuin’. Er staan planten in die allemaal iets te maken hebben met de Bijbel. Soms worden ze in de Bijbel genoemd (Moerbei), soms hebben ze een naam die naar de bijbel verwijst (Salomonszegel) en soms hebben ze een symbolische betekenis. De tuin wordt onderhouden door een flinke groep vrijwilligers.

Handwerkkring

Het Handwerkcafé voor Do-Re en  Hizmet vrouwen en vriendinnen is van start gegaan! Het is nu wel duidelijk wat het oer-Nederlandse woord ‘gezellig’ betekent. Er wordt druk gekletst in het Nederlands en een beetje Turks en dat is prima. Handwerken hoeft niet perse, gewoon aanschuiven voor een bakje koffie kan ook.
In de staat van de wereld op het moment is het wonderbaarlijk hoe makkelijk ontmoeting kan zijn.
Het Handwerkcafé is elke 1ste en 3de zaterdagochtend van de maand, van 10.00 – 12.00.

Komende data zijn:
Zaterdag 16 december, voor 1 keer deze dag van 12.30 – 14.30, met een kerstlunch

Kom gerust langs, aan- of afmelden hoeft niet