Wie wij zijn

Wie ben jij?

Jij bent misschien benieuwd naar ons, maar wij zijn ook benieuwd naar jou. Als je op zoek bent naar een kleine, veelzijdige en open christelijke gemeenschap, dan ontmoeten wij jou graag. We stellen onszelf graag aan jou voor. 

Klein en open

Wij zijn een kleine open en vrije christelijke gemeenschap die ge├»nspireerd door oude en nieuwe verhalen  ons leven proberen vorm te geven. We nodigen iedereen uit zelf invulling te geven aan het persoonlijke geloofsleven. Dat doen we door met elkaar te vieren, gesprekken te voeren en activiteiten te organiseren. We putten niet alleen uit de bijbel, maar ook uit kunst, muziek, literatuur en de levensverhalen van onszelf en anderen.

Veelzijdig en gastvrij

Wij zijn een gemeenschap waarin doopsgezinden, remonstranten en vrienden samen komen. Wij zijn trots op onze veelzijdigheid en zijn blij met de boeiende gesprekken die die veelzijdigheid opleveren. We nodigen iedereen uit om daaraan mee te doen. We willen een plaats zijn waar verwondering over het bestaan zich verbindt met bezinning op het eigen leven, waar in vrijheid en verdraagzaamheid met elkaar gesproken wordt, en waar gastvrijheid mensen uitnodigt tot participatie en samenzijn.

Voel je welkom

Je bent van harte welkom om eens bij ons te komen kijken of een activiteit mee te maken. Twee keer per maand is er een viering op zondagmorgen. De hele maand door zijn er tal van culturele activiteiten of groepsbijeenkomsten waar je aan kunt deelnemen.