Contact

Kerkgebouw
Foreestenhuis, Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn.

Beheer: verhuur@foreestenhuis.nl, mobiel 062 944 8630

Postadres van de gemeente: Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn

E-mailadres: info@foreestenhuis.nl

KvK: 75759535

Predikant
Jan Berkvens – jan@domineeberkvens.nl, mobiel 065 704 0320

Kerkenraad
Leida Veldkamp (voorzitter) – voorzitter@foreestenhuis.nl
Irène Niemeijer (secretaris) – secretaris@foreestenhuis.nl
Kees Dalmeijer (penningmeester) – penningmeester@foreestenhuis.nl
Caroline Oortman Gerlings-Hazen
Theo Kuipers

Bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 ten name van Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn