Regenboogviering

8 oktober 2023
15:30 - 18:00
kerkdienst
Foreestenhuis
ds. Jan Berkvens en Marjo Kuipers gaat voor
Thema: Laat je hart in kleuren spreken
Muziek: Cobi de Bruijn, Iris Bregman, Laura Bregman en Mieke van der Sluis
Bijzonderheden: collecte voor Werkgroep Kleurrijk Verbonden
Regenboogviering

15.30 uur: Hijst de wethouder inclusie en diversiteit Axel Boomgaars de regenboogvlag van het Foreestenhuis.
16.00 uur: Start van de regenboogviering. Woord, muziek, zang en film geven vorm aan het thema ”Laat je hart in kleuren spreken”.
17.00 uur: Hapje en een drankje in de kerkzaal, consistorie en de Bijbelse tuin.
 
“Laat je hart in kleuren spreken” is het thema van de jaarlijkse regenboogviering tijdens de West-Friese Regenboogweek.
Hoe kleurrijk is mijn hart, jouw hart, ons hart als het er werkelijk op aan komt? Een hart dat spreekt en ontvangt in kleuren, kent geen willekeur noch voorkeur. Dat hart opent zich voor ieder mens.
Voorgangers zijn Jan Berkvens en Marjo Kuipers. In kleuren spreken, zingen, zien en denken. Het gebeurt allemaal. Alle zintuigen komen deze middag aan bod.
Vrijheid van kleur en jezelf kunnen zijn op eenzame hoogte, zoals in de prachtige korte film Warcha te zien is.
Ruud geeft door middel van een gedicht een kijkje in een kleurrijk hart. Cobi de Bruijn zingt solo en samen met haar dochter Laura begeleid door Mieke van der Sluis. Iris Bregman verzorgt een muzikaal intermezzo.
Informatie via;
jan@domineeberkvens.nl of casella-buitenpost@ziggo.nl

Het hele programma van de regenboogweek staat op
de website van platform lhbti_westfriesland