Regiobijeenkomst Dopersduin

14 februari 2024
17:00 - 20:00
activiteiten
Dopersduin, Oorsprongweg 3, 1871 HA Schoorl
Thema: Het mag wel ergens over gaan
Regiobijeenkomst Dopersduin

Verheugt u zich ook zo op de regiobijeenkomsten? Er zijn immers steeds minder plaatsen waar je niet alleen over koetjes en kalfjes mag praten, maar waar het ook echt ergens over mag gaan; over wat je belangrijke thema’s in je leven vindt, waarom je jezelf een christen noemt, wat bijvoorbeeld het Avondmaal voor je betekent of over wat jij ziet als je geestelijke erfenis, dat wat jij aan volgende generaties zou willen doorgeven. Kortom:

Het mag wel ergens over gaan

Dat vinden wij, Wieteke, Jelle, Waldemar en Louise, wel een mooi thema voor de regiobijeenkomsten voor dit jaar, want Dopersduin is één van die zeldzame plaatsen waar het wél ergens over mag gaan.

Het programma voor de regiobijeenkomsten is:

17.00 uur                          ontvangst met koffie en thee
17.30 uur                           inleiding op het thema van de avond
18.00 uur                           samen eten (vrijwillige bijdrage)
19.00 – 20.00 uur             verder uitwerken van het thema

Voor wie nog wil napraten is er na afloop koffie en thee.

Wilt u in verband met het eten voor de eerste bijeenkomst uiterlijk maandag 12 februari aan Louise Pondman laten weten of u komt, bij voorkeur per mail: louise.pondman.de.wilde@gmail.com of eventueel per telefoon: 072-8887948

Waldemar Epp, Wieteke van der Molen, Jelle Waringa, Louise Pondman