Themamiddag Levenseinde

24 januari 2024
14:00 - 16:00
activiteiten
Foreestenhuis
Thema: Levenseinde
Bijzonderheden: Themamiddag
Themamiddag Levenseinde

Carine de Boer, gemeentelid en huisarts, en Jan Berkvens, predikant en geestelijk verzorger, nodigen u uit om van gedachten te wisselen over hoe het levenseinde vorm kan krijgen. Wat moet geregeld worden? Hoe kun je dat vorm geven? Voor leden, vrienden en belangstellenden. Ook mensen waarvan u vermoedt dat ze baat kunnen hebben bij een gesprek hierover zijn welkom.