Collecte februari 2024 voor ADS Jongerenwerk

Collecte februari 2024 voor ADS Jongerenwerk

Het jeugd- en jongerenwerk van de ADS is na de coronatijd en verandering van personele bezetting toe aan heroriëntering van haar werk. Daarom wordt de komende tijd ingezet op contact met gemeentes en het opnieuw de banden verstevigen met initiatieven van jongerenwerk in het doopsgezinde.

Omdat we geloven dat dit werk van belang is voor de levendigheid van onze geloofsgemeenschap en het voor jongeren een essentiële plek kan bieden om te groeien en te bloeien geven we niet op om daar onze energie in te steken.

We willen ook onderzoeken of we de leeftijdsgroep van 30-plus kunnen bereiken. Ook daarvoor willen we aansluiten bij wat er al is voor die categorie in de gemeentes. In deze fase van het leven gebeurt er veel op het gebied van werk, relaties, opvoeding en reflectie op het leven. Vanuit de bijbelse verhaaltraditie willen we het thema “Mazzel” onderzoeken; wat voor rol spelen geluk en pech in je leven en hoe maakbaar of niet maakbaar is dat alles.

We ervaren dat jongerenwerk fragiel is en hebben daarom uw financiële steun hard nodig.

Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van “collecte februari 2024” of gebruik de QR-code.