Collecte maand oktober 2023 voor de Werkgroep Kleurrijk Verbonden

Collecte maand oktober 2023 voor de Werkgroep Kleurrijk Verbonden

De Werkgroep Kleurrijk Verbonden is opgericht om oecumenische regenboogvieringen en andere levensbeschouwelijke activiteiten in Hoorn te organiseren.
Ze vindt de laatste jaren haar thuis in het Foreestenhuis. Ze streeft ernaar om de vieringen met veel kunstzinnige uitingen vorm te geven: muziek, zang, dans, film, foto’s, Street Art, spoken word en poëzie komen voorbij in de regenboogvieringen die voor iedereen toegankelijk zijn.
Je bent welkom, kom zoals je bent.

Bijdragen voor deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 ten name van Doopsgezinde-Remonstrante Gemeente Hoorn of maak gebruik van de QR-code.