Collecte maart 2024: Movement on the Ground

Vluchtelingen in Kringgesprek

Movement on the ground is een beweging die vluchtelingen opvangt. Niet langer op de vlucht worden ze opgevangen, aangezet en ondersteunt een nieuw leven op te bouwen. Onderwijs, sport en andere bezigheden worden georganiseerd.

Ze zijn onder meer actief in Griekenland (4 kampen), Syrië en Libanon.

Veel meer verhalen en achtergronden staan op de website https://movementontheground.com/

Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van “collecte maart 2024” of gebruik de QR-code.