Collecte april 2024 voor Stichting Tweestrijd Hoorn

Collecte april 2024 voor Stichting Tweestrijd Hoorn

Stichting Tweestrijd wil jongeren aansporen om over hun problemen te praten, om zo te proberen het aantal zelfmoorden onder met name jongeren terug te dringen. Wij signaleren en proberen preventief bezig te zijn. Om ons gedachtegoed meer draagvlak en bekendheid te geven hebben wij polsbandjes laten maken met daarop de tekst “Ik praat…”. Zo kunnen barrières doorbroken worden om met elkaar in gesprek te gaan.

Praten is moeilijk

Jongeren praten niet graag over hun problemen of gevoelens. Soms durven ze het niet, soms willen ze het niet. En dat is jammer! Hierdoor blijft de oorzaak van veel verschillende problemen zoals angststoornissen wat kan leiden tot depressiviteit, seksuele geaardheid en alcohol- of drugsverslaving vaak onzichtbaar.

Tweestrijd wil de drempel van het met elkaar praten en het voor elkaar openstaan verlagen. Wij willen bepaalde onderwerpen bespreekbaar maken en jongeren aansporen om met elkaar te gaan praten. Door met elkaar te praten begrijp je elkaar beter, respecteer je een ander en kun je beter rekening met elkaar houden, waardoor de onderlinge omgang als veel fijner kan worden ervaren. Daarnaast komen dan de dingen naar boven die jongeren echt dwars zitten.

Bijdragen op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn o.v.v. “collecte april 2024” of via de QR-code.