Collecte juni 2024 voor Hospice Dignitas, Hoorn

Collecte juni 2024 voor Hospice Dignitas, Hoorn

Collecte DoRe Hoorn in mei 2023 is voor Hospice Dignitas, Hoorn. Hospice Dignitas is een vitale, dynamische en duurzame organisatie die de meest optimale persoonlijke, hoog kwalitatieve (terminale) palliatieve zorg levert in West Friesland. Zij staan midden in de maatschappij en zorgen voor een optimale verbinding tussen gast –verwanten – medewerker –vrijwilliger –zorgprofessionals/organisaties en maatschappij.

Bijdragen op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn o.v.v. “collecte juni 2024” of via de QR-code.