Collecte mei 2024 voor Straatpastoraat Hoorn

Collecte mei 2024 voor Straatpastoraat Hoorn

Collecte DoRe Hoorn in mei 2023 is voor Straatpastoraat Hoorn. Het straatpastoraat wil namens de kerken in Hoorn zorg en aandacht geven aan mensen die veel van hun tijd op straat doorbrengen. Ieder mens heeft aandacht nodig, heeft het nodig om te ervaren dat hij of zij waardevol is.  Juist als het leven moeite met zich mee brengt, als het leven getekend wordt door verlies, verslaving, of onzekerheid,  is het fijn als er iemand is die naar je luistert en er voor je is.  Dat is wat de straatpastor wil doen.

Bijdragen op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn o.v.v. “collecte mei 2024” of via de QR-code.