Drie lezingen op zaterdag in Alkmaar

Drie lezingen op zaterdag in Alkmaar

Lezingencyclus over het thema ‘Ruim denken’

Wat betekent het om met elkaar de aarde te delen? Geven we elkaar wel genoeg ruimte?
Hoeveel ruimte moet je elkaar eigenlijk gunnen? Het zijn vragen die ons allemaal aangaan en
waarover de Remonstrantse kerk in Alkmaar dit voorjaar een drietal lezingen organiseert,
voor iedereen die ook met die vragen zit.

In de politiek betekent ‘ruim denken’ dat je ruimte maakt voor meerstemmigheid. Ruim denken raakt
ook aan de fysieke ruimte, met spanningsvelden tussen de agrarische sector, de natuur en ruimte voor
nieuwe woningen. En er zit ook een spirituele dimensie aan: hoeveel ruimte zit er in onze geest?

Deze vragen, en ook het thema “Ruim denken” zijn opgeworpen door Marjan Slob, Denker des
Vaderlands sinds 2023 en tot voorjaar 2025. Zij is dan ook de eerste spreker in onze serie. De twee
andere sprekers, journalist Janneke Juffermans en hoofddocent aan het Remonstrants Seminarium,
Johan Roeland, sluiten bij dit thema aan en gaan in op respectievelijk de fysieke ruimte van onze
natuur en onze spirituele ruimte.

  • Denker des Vaderland: Marjan Slob, 9 maart
  • Journaliste: Janneke Juffermans, 23 maart
  • Theoloog/ wetenschapper: Johan Roeland, 6 april
  • 10:30-12:30 lezing met broodjes en koffie
  • Alle informatie staat in brochure