Simon Groot heeft de ere-orde van Sikatuna uitgereikt gekregen

Simon Groot heeft de ere-orde van Sikatuna uitgereikt gekregen

De Enkhuizer oprichter van groenteveredelingsbedrijf East-West Seed heeft de prestigieuze orde ontvangen als erkenning voor zijn bijdragen aan de Filipijnen en zijn inspanningen om de betrekkingen tussen Nederland en de Filipijnen te versterken.

Simon Groot en Benito Domingo hebben samen East-West Seed opgericht in 1982. Dankzij Simon Groot zijn de levensomstandigheden van miljoenen kleine boeren op de Filipijnen -en in meer dan zestig andere tropische landen – verbeterd, aldus de Orde van Sikatuna bij de toekenning.

Baanbrekend

Na jaren van onderzoek en ontwikkeling introduceerde de Enkhuizer ondernemer de eerste, lokaal ontwikkelde, commerciële groentehybride in tropisch Azië. Sindsdien heeft East-West Seed baanbrekend werk verricht voor een dynamische, op kleine boeren gerichte, tropische groente zaadindustrie, geboren in de Filipijnen, die zich wereldwijd blijft uitbreiden.

„Het zien van een grote glimlach op de gezichten van boeren geeft me enorm veel voldoening, omdat je kan zien dat wat we hebben gedaan echt van waarde en betekenis is’’, aldus Groot. Zijn visionaire aanpak heeft geleid tot het innovatieve initiatief Kennisoverdracht van East-West Seed.

Betaalbaarder

East-West Seed Knowledge Transfer Foundation traint jaarlijks meer dan 100.000 boeren in de beste landbouwpraktijken voor groenteproductie, en draagt zo bij aan de groei en duurzaamheid van lokale gemeenschappen in Azië en Afrika. Bovendien heeft zijn werk zowel de plattelands- als stedelijke markten voor groentegewassen verbeterd, waardoor voedzame producten toegankelijker en betaalbaarder zijn geworden voor talloze gezinnen in de Filipijnen en daarbuiten.

Zijn toewijding heeft in meer dan veertig jaar voor miljoenen mensen de cyclus van armoede en ondervoeding doorbroken, die vaak boeren treft die afhankelijk zijn van zaden van lage kwaliteit, aldus de orde bij de uitreiking. ’Dankzij zijn leiderschap hebben deze kleine boeren meer opbrengst, betere economische vooruitzichten en betere voeding voor hun gezinnen gekregen.’

Wereldvoedselprijs

Simon Groot won in 2019 de Wereldvoedselprijs vanwege zijn verdiensten op dit vlak. Hij is een van de oprichters van de Philippine Netherlands Business Council (PNBC) en lid van de adviesraad.

(Noord-Hollands Dagblad woensdag 11 oktober 2023)