Collecten

4 artikelen
Collecte december 2023 voor Voedselbank West-Friesland

Collecte december 2023 voor Voedselbank West-Friesland

De Voedselbank West-Friesland is er voor het bieden van tijdelijke voedselhulp aan mensen die in armoede leven en het tegengaan…

Collecte november 2023 voor Stichting Leergeld West-Friesland

Collecte november 2023 voor Stichting Leergeld West-Friesland

Stichting Leergeld West-Friesland richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiĆ«le middelen, door…

Collecte maand oktober 2023 voor de Werkgroep Kleurrijk Verbonden

Collecte maand oktober 2023 voor de Werkgroep Kleurrijk Verbonden

De Werkgroep Kleurrijk Verbonden is opgericht om oecumenische regenboogvieringen en andere levensbeschouwelijke activiteiten in Hoorn te organiseren.Ze vindt de laatste…

Collecte september 2023 is voor het vredeswerk van Doopsgezind Wereldwerk.

Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding…